Disclamer

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, is Pastrylab niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk voorkomen in de aangeboden informatie op deze website of op de websites waarnaar wordt verwezen. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en/of actueel is. Pastrylab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eender welke vorm van schande die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of de interpretatie daarvan. Er kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt op de inhoud van deze website. Voordat je handelt op basis van de aangeboden informatie, dien je deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Pastrylab, die geen eigendom zijn Pastrylab, maar louter ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Pastrylab worden onderhouden, wordt afgewezen.